ЛЕКС ЮЕЙ

Facebook

Twitter

© 2016 ЛЕКС ЮЕЙ

+38097-332-41-08

Телефонуйте нам для безкоштовної консультації

+38093-337-63-36

Телефонуйте нам в будь-який час

Пошук
Меню

Адвокати обєднання «ЛЕКС ЮЕЙ» надають консультації фізичним особам з питань, що виникають з
– цивільних правовідносин;
– земельних правовідносин;
– сімейних правовідносин;
– податкових правовідносин;
– трудових правовідносин;
– правовідносин в сфері інтелектуальної власності;
– житлових правовідносин;

Вартість консультації становить від 200 гривень за одну годину та залежить від складності правової ситуації і визначається за домовленістю між адвокатом та Клієнтом.

Також АО «ЛЕКС ЮЕЙ» надає послуги по повному правовому забезпеченню діяльності господарюючих суб’єктів – юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що включає:

– надання консультацій, та роз’яснень, аналіз правових ситуацій Клієнта;
– договірна робота (правовий аналіз укладених договорів, складання проектів договорів, додаткових угод, угод про внесення змін та доповнень до діючих договорів, розгляд проектів угод наданих контрагентами, складання проектів протоколів розбіжностей, узгодження розбіжностей, участь адвоката у проведенні переговорів та інш.);
– досудове врегулювання спорів (розробка проектів претензій, рекламацій, відповідей на претензії, участь адвоката у проведенні переговорів щодо врегулювання спірних ситуацій);
– представництво інтересів Клієнта у відносинах с державними органами ( розгляд та аналіз листів, запитів, приписів, складання проектів відповідей на вказані документи, оскарження незаконних дій чи бездіяльності держаних органів, складання проектів звернень, заяв, запитів до державних органів, отримання документів дозвільного характеру);
– документообіг (складання проектів внутрішніх документів підприємства, – трудові договори, накази, положення, інструкції, угоди і таке інше);
– корпоративні відносин (консультації роз’яснення вирішення корпоративних спорів);
– зовнішньоекономічна діяльність (розроблення проектів договорів, представництво інтересів, участь у проведенні переговорів, представництво інтересів у відносинах з митними органами).
– Інша послуги по наданню правової допомоги у сфері господарської діяльності.

Вищевказані послуги суб’єктам господарювання можуть надаватися на постійній основі (абонентське обслуговування) або одноразово за замовленням.
Вартість абонентського обслуговування становить від 5000,00 гривень на місяць, та узгоджується сторонами договору в залежності від щомісячного обсягу послуг.

.

Вартість разових послуг становить:

Назва послуги Одиниця виміру Вартість за одиницю / від
1 Усні консультації година 300 грн.
2 Складання проектів господарських документів один документ 500 грн.
3 Складання проектів процесуальних документів один документ 500 грн.
4 Аналіз господарських документів один документ 250 грн.

5

Аналіз процесуальних документів один документ 300 грн.

6

Письмові консультації / роз’яснення одна консультація 400 грн.

7

Представництво інтересів Клієнта при проведенні переговорів / участь у судових засіданнях година 1000 грн.

Остаточна вартість послуг визначається за згодою Сторін.